• 1
 • 2
 • 3
 • 4

سایر خدمات حقوقی

 

تنظیم و انعقاد قراردادها و عقود:

 • قراردادهای بیع قطعی
 • قطعی توام با رهن
 • بیع شرط، معاوضه
 • اجاره
 • اجاره به شرط تملیک
 • مزارعه
 • الزام به ایفاء تعهدات قراردادی
 • مساقات
 • مضاربه
 • جعاله
 • شرکت
 • ودیعه و امانت
 • اعاده مالکیت
 • اخذ به شفعه یا اسقاط حق شفعه
 • اسقاط شرط
 • تقسیم
 • حق انتفاع (عمری، رقبی، سکنی )
 • حق ارتفاق
 • فسخ
 • اقاله
 • ضمانت    

                                                                                      

مهاجرت و ادامه تحصیل خارج از کشور:

 

تحصیل با استفاده از بهترین وکلای مهاجرتی داخلی و خارجی و همکاری با موسسات خارجی تخصصی  در زمینه های :

 

 
 • تحصیل در خارج از کشور،
 • مهاجرت خویشاوندی،
 • مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری،
 • مهاجرت شغلی از طریق تخصص

 

 

 

ثبت تأسیس و تغییر هر نوع شرکت و علائم تجاری:

شرکت های سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی نسبی، تعاونی و موسسات با مشارکت موکل و با هر میزان و مقدار سرمایه و به هر مدت و به هر مرکز اصلی و مراکز متغیر و یا ایجاد شعب و نمایندگی در ایران یا خارج از کشور و اصلاح اساسنامه شرکت، درخواست ثبت و تسلیم و امضای اظهار نامه های ثبتی، اعم از ثبت املاک و شرکت ها و یا ثبت علائم تجاری و اختراعات، تعقیب عملیات ثبتی و حصول نتایج و اخذ پاسخ استعلام ها.