• 1
  • 2
  • 3
  • 4

قراردادهای تجاری

امروزه توسعه روزافزون تجارت داخلی و بین المللی ،موجب تدوین مقررات و قوانین ضروری زیادی در ابعاد مختلف تجارت همچون قرارداد های فروش، حمل و نقل، بیمه، روش های پرداخت و ... در مراجع قانونگذاری کشور ها و یا کنوانسیون های بین المللی گردیده است و از آنجائیکه در صورت بروز مشکلات و اختلافات تجاری بین طرفین معاملات، استناد مراجع رفع اختلاف به قرارداد منعقده می باشد، بی توجهی و یا سوء برداشت یا تفسیرحتی در جزئیات حقوق و تعهدات مذکور در قرارداد ها ،ممکن است موجب زیان های سنگین در معامله و یا حداقل تحمیل هزینه های سنگین طرح دعاوی در مراجع قضائی و داوری داخلی یا بین المللی گردد.

کاربرد و افزایش استفاده از فضای مجازی واینترنتی و وسایل ارتباطی الکترونیکی در انجام امور تجارتی و معاملات بین المللی که در آن دو طرف معامله، از همدیگر شناخت و ارتباط رو در روی کمی  دارند،علی الرغم افزایش سرعت و کاهش هزینه های تجارت گردیده است ولی از طرف دیگر  موجب ظهور مشکلات و اختلافات تجاری فراوانی گردیده است که اهمیت و توجه ویژه شرکت ها و موسسات را در عقد قرارداد های بین المللی  را طلب می کند.

در این میان استفاده از اعتبارات اسنادی بانکی وانواع بیمه و شرکت های بازرسی برای طرفین معاملات اگرچه بظاهر در برخی جنبه ها ،اطمینان خاطر طرفین را از معامله خودرا درپی داشته است ولی در واقع در بسیاری موارد کمکی به کاهش مخاطرات و مشکلات  ننموده است.

متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده است که بسیاری از تجار و شرکت های ایرانی ، تنها از روی عرف و عادت و رویه های تجاری عمومی داخلی ، معاملات بین المللی خود را  پیگیری می نمایند و حتی بدون مطالعه و داشتن اطلاعات کافی ،اقدام به قبول و امضاءشرایط و مدارکی می نمایند ، در حالیکه از پیامد احتمالی آن ،آگاهی کامل ندارند. 

 

مثلا" تصور می شود که با گشایش اعتبار اسنادی  توسط بانک ، بانک کارگذار وظیفه دارد تا اعتبار اسنادی را بر اساس قرارداد گشایش نماید  و در خصوص انطباق اعتبار و قرارداد فی مایبن با فروشنده ، تعهداتی خواهد داشت در حالیکه  بانک هیچ تعهدی در این خصوص نمی پذیرد و تنها بر اساس فرم تقاضای گشایش اعتبارو شرایط آن عمل مینماید و فرای شرایط آن ،هیچ تعهدی را نمی پذیرد .

در کلیه مراحل واردات یا صادرات کالا ،نکات بسیار زیاد و جزئی وجود دارند که بی توجهی به آنها ، ریسک عملیات تجاری را بالا می برد و با توجه به گستردگی این موارد ، تسلط و احاطه به کلیه قوانین داخلی و بین المللی و رویه ها های عملی معتبر،دانش بالا و تجربه بالایی را طلب می نماید .

گروه تجاری صبا پولاد با سابقۀ بیش از 20 سال در ابعاد مختلف تجارت بین المللی و بهره گیری از کادر مجرب حقوقی خود، در خدمت مشتریان خود جهت انجام مذاکرات باطرف قرارداد، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد و یا بررسی و ارائه مشاوره لازم در خصوص قرارداد های تجاری داخلی و بین المللی می باشد.

همچنین این گروه تجاری با بهره گیری از وکلای برجسته ایرانی و خارجی ،آمادگی طرح دعوی و یا دفاع از حقوق شرکت ها، کارخانجات ها و اشخاص حقیقی و حقوقی را در مراجع قضایی و یا داوری بین المللی ، را دارا  می باشد.