• 1
  • 2
  • 3
  • 4

سایر خدمات بازرگانی

جنبه تجارت بین المللی محدودیتی ندارد و قابلیت ارائه  کامل در این مختصر را ندارد. گروه تجاری صبا پولاد ،از طریق تیم های تخصصی خود و شرکت های وابسته ، مفتخر است که در خصوص کلیه نیاز های تجاری شما اقدامات مقتضی را بنماید. تیم های تخصصی تجاری و حقوقی و اجرائی ما بصورت منسجم قادر هستند تا نیاز های شما به خدمات تجاری ، از جمله اخذ وعقد  قرارداد برند های معتبر بین المللی برای تولید داخل(لیسانس) ، انواع جوینت ونچر های تولید تجاری و شکل دادن سازمان های تولید مشترک چند ملیتی به بهترین شکل ممکن  را برآورده نموده و رضایت شما را کسب نماید.