• 1
  • 2
  • 3
  • 4

مشاوره بازرگانی

در فرهنگ کشورهای مختلف همواره دریافت مشاوره با حقوقدانان و وکلاء  تابع عادات آن مردم و جامعه است. در ایران نیز این پدیده مستلزم دگرگونی است. در آموزه های فرهنگی همواره مردم به مشورت قبل از انجام کارها توصیه شده اند. این مسئله از نظر عقلانی و خرد ورزی نیز بسیار ضروری می باشد .

گروه بازرگانی صباپولاد متشکل از چندین شرکت و موسسه تخصصی در زمینه های مختلف دخیل در تجارت میباشد و با بهره برداری از تجارب کسب شده درخلال مدت بیش از 20 سال تجارت در صحنۀ داخلی و بین المللی، آماده ارائه مشاوره در کلیه ابعاد تجارت توسط کادر مجرب حقوقی و تجاری خود به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عزیز می باشد. با بهره گیری از خدمات حقوقی و مشاوره های ما، در حقیقت دریافت کننده مشاوره، در چندین زمینه مختلف و ضروری بصورت هماهنگ ،منسجم و یکجا خواهید بود.

 


  • مشاوره و ارائه ایده برای سرمایه گذاری در زمینه تولیدی و تجاری سوردآور
  • مشاوره و ارائه طرح کسب و کار
  • مشاوره بازرگانی و حقوقی در عقد قرارداد بین المللی
  • مشاوره در انتخاب روش ها و نحوه واردات و ترخیص کالا در گمرک
  •  مشاوره در زمینه های یازاریابی بین المللی
  • مشاوره در سایر زمینه های مرتبط به امور بازرگانی و تجارت بین المللی